Обавештење евиденциона пријава

okt 31 2013

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани ,

У вези покренуте иницијативе и поновљеног апела Министарства омладине и спорта Републике Србије а у вези хитности подношења евиденционе приојаве у складу са Законом о спорту (члан 170 став 3 )

 

У складу са горе наведеним потребно је да се евиденциона пријава попуни ,овери потписом заступника и печатом и одмах достави Министарству омладине и спорта на адресу

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

Сектор за спорт

11070 Нови Београд

Булевар Михајла Пупина 2

Спортске организације које не испуне законску обавезу и не доставе Министарству омладине и спорта  евиденциону пријаву у најкраћем року ( до 8 новембра) биће брисане из регистра и искључени из такмичења.

Подсећамо вас да на сајту Министарства омладине и спорта постоји кратак филм о попуњавању евиденционе пријаве па га можете погледати уколико имате неких нејасноћа приликом попуне.

Клубови који су по завршетку пререгистрације Министарству омладине и спорта РС послали евиденциону пријаву то нетреба да раде.

Спортски поздрав.