Заказана редовна годишња скупштина ПСЦС за 22.12.2014 године

dec 08 2014

На основу члана 46 Статута ПСЦС, Председник ПСЦС Предраг Матић сазива  редовну Скупштину ПСЦС која ће се одржати 22.12.2014. године у Крушевцу за  седницу Скупштине предлаже следећи:  

Дневни ред:

  1. Избор  радног тела /председништва/избор верификационе комисије/избор записничара/
  2.  Извештаја верификационе комисије
  3. Разматрање и усвајање записника са Ванредне изборне  Скупштине  ПСЦС одржане 23.12.2014 године.
  4. Разматрање и  усвајање извештаја надзорног одбора ПСЦС за 2014 годину.
  5. Разматрање извештаја о раду и материјално финансијском пословању  ПСЦС у 2014 години.
  6. Разно

Скупштина ће се одржати 22.12.2014 године  у Крушевцу  у просторијама Центра за стручно усавршавање Крушевац  улица Балканска бр. 63  пети спрат са почетком у 12 часова . Молимо делегате клубова да дођу 15 минута раније због верификације пуномоћја.

У Крушевцу 05.12.2014 године