25.10.2015 у Јагодини одржана редовна годишња Скупштина ПСЦС

feb 09 2016

25.10.2015 године у просторијама Факултета педагошких наука у Јагодини одржана је редовна годишња Скупштина ПСЦС на којој су донете следеће одлуке

1 Усвојен је записник са Скупштине ПСЦС одржане 22.12.2014 године.

2.Усвојен је извештај Надзорног одбора ПСЦС за 2015 годину.

3.Усвојен је извештај о раду и матријално финансијском пословању ПСЦС у 2015 години

4.Донети су предлози измена чланова Нацрта статута ПСС-а

5.Донета је одлука да се према клубовима чланицама ПСЦС предузму статутарне мере по основу неизмирења обавеза (уплата годишње котизације,уплата стартнина за наступ пливача) према ПСЦС као и да се клубовима дужницима упути још једно обавештење о потреби измирења статутарних обавеза , у супротном ће се предузети мере које су предвиђене Статутом важећим Статутом ПСЦС.