Заказана редовна годишња Скупштина ПСЦС за 13.11.2016 године

okt 28 2016

На основу члана 45 Статута ПСЦС, Председник ПСЦС Предраг Матић сазива редовну Скупштину ПСЦС која ће се одржати 13.11.2016. године у Крагујевцу у просторијама Спортског центра“ Искра“ ( адреса : улица Боривоја Петровића бб. насеље Вашариште у непосредној близини затворнеих пливачких базена у Крагујевцу ) за седницу Скупштине предлажем следећи:  

Дневни ред:

 1. Избор радног тела /председништва/ 

  А) избор верификационе комисије

  Б) избор записничара

 2. Разматрање и усвајање извештаја верификационе комисије
 3. Разматрање и усвајање записника са редовне годишње Скупштине ПСЦС одржане 25.10.2015године.
 4. Разматрање и усвајање извештаја Надзорног одбора ПСЦС за период 01.01.2016-29.10.2016године.
 5. Разматрање извештаја о раду и материјално финансијском пословању ПСЦС у 2016години, у периоду (01.01.2016-29.10.2016.)
 6. Разматрање и одлучивање о статутарним мерама које треба предузети према клубовима чланицама ПСЦС који неизмирују дуговања према ПСЦС настала у 2014 , 2015 и 2016 години по основу уплата котизација и стартнина .
 7. Разно

 

Скупштина ће се одржати 13.11.2016године у Крагујевцу у просторијама Спортског центра Искра ( адреса : улица Боривоја Петровића бб. насеље Вашариште у непосредној близини затворнеих пливачких базена у Крагујевцу ) са почетком у 11 часова . Уз седницу домаћини из СЦ“Искра“ одржаће кратку презентацију новог спортског центра“Искра“.

Молимо делегате клубова да дођу 15 минута раније због верификације пуномоћја.

У Крушевцу 28.10.2016 године                                                                                 Председник ПСЦС     Предраг  Матић   

 

 

СПИСАК КЛУБОВА ЧЛАНИЦА ПСЦС KOЈИ ИМАЈУ ПРАВО ГЛАСА НА РЕДОВНОЈ ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ ПСЦС ЗАКАЗАНОЈ ЗА 13.11.2016

 1. Пливачки клуб“Св Никола“ Ниш
 2. Пливачки клуб „Фока“ Крагујевац
 3. Пливачки клуб“Напредак“Крушевац
 4. Пливачки клуб“Расина“ Крушевац
 5. Пливачки клуб“Црница“ Параћин
 6. Пливачки клуб“Посејдон“ Параћин
 7. Ватерполо -пливачки клуб“Краљево“ Краљево
 8. Пливачки клуб“Jагодина“Јагодина
 9. Пливачки –ватерполо клуб“Гоч“ Врњачка бања
 10. Пливачки клуб“Младост“ Лучани
 11. Пливачки клуб“Валис“ Ваљево
 12. Пливачки клуб“Слобода“ Ужице
 13. Пливачки клуб“Лесковац“Лесковац
 14. Пливачки клуб“ТД Бор“ Бор
 15. Пливачки клуб“Делфин“Шабац
 16. Пливачки клуб“Дубочица“ Лесковац
 17. Пливачки клуб“Ајкуле са Ђетиње“Ужице
 18. Пливачки клуб“Рибница“ Мионица
 19. Пливачки клуб“Младост 030“ Бор

СПИСАК КЛУБОВА КОЈИ НЕМАЈУ ПРАВО ГЛАСА НА СКУПШТИНИ ПСЦС 13.11.2016 ГОДИНЕ ПО ОСНОВУ НЕАКТИВНОСТИ У СИСТЕМУ ТАКМИЧЕЊА У 2016 ГОДИНИ И НЕПЛАЋАЊА ГОДИШЊЕ КОТИЗАЦИЈЕ ЗА 2016 ГОДИНУ.

                       1. Пливачки клуб“Јагодина 035“ Јагодина           

                       2. . Пливачки клуб“Чачак“Чачак

                       3. Пливачки клуб“Чигота“ Златибор

                       4. Пливачки клуб“Пожега“ Пожега

                       5. Пливачки клуб“Стари град“ Јагодина

                       6. Врњачки пливачки клуб-Врњачка бања

                       7. Пливачки клуб“Борац“ Чачак

                       8. Пливачки клуб“Раднички“ Крагујевац

                       9. Пливачки клуб „Пират“ Крагујевац

                       10.Пливачки клуб“Делфин“Крагујевац

 

СПИСАК КЛУБОВА КОЈИ НЕМАЈУ ПРАВО ГЛАСА НА СКУПШТИНИ ПСЦС 13.11.2016 ГОДИНЕ ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕЊА ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ПРЕМА ПСЦС  (УПЛАТЕ ГОДИШЊИХ КОТИЗАЦИЈА 2015,2016 ) .

1. Пливачки клуб „Ниш 2005“ Ниш-2016

       2. Пливачки клуб“Делфин 2007“Нови Пазар-2015

       3. Пливачки клуб“Ужице“ Ужице-2015

                 4. Пливачки клуб“Олимпија“ Бор-2016

                 5. Пливачки клуб“Јагодина 2000“ Јагодина-2016,2015

                 6.Пливачки клуб „Аква 235“Јагодина-2016