Донета одлука о месту одржавања отвореног зимског првенства ПСЦС 2016

Управни одбор ПСЦС на електронској седници У.О ПСЦС  која је одржана 08.02.2016 године донео је једногласну одлуку да место одржавања  "Отвореног  зимског првенства ПСЦС 2016"  20-21.02.2016 године буде Крушевац (затворени пливачки базени Спортског центра Крушевац улица Николе Тесле бр 14 37000 Крушевац) ,разлог је  најповољније цене изнајмљивања затвореног пливачког базена.

25.11.2015 у Крушевцу одржан едукативни семинар за пливачке тренере

25.11.2015 године у Крушевцу у просторијама центра за стручно усаврашавање Крушевац у организацији Удружења пливачких тренера Србије, Спортског савеза града Крушевца и Пливачког савеза централне Србије одржан је семинар за стручно усавршавање тренера са темом"Психолошки аспекти рада са децом у спорту,мотивација спортиста".Предавач је била истакнути професор психологије др.Љубица Бачанац. На семинару је присуствовало двадесетак пливачких тренера из целе Србије.Семинар је носио 5 бодова у систему сталне едукације тренера пливања.

25.10.2015 у Јагодини одржана редовна годишња Скупштина ПСЦС

25.10.2015 године у просторијама Факултета педагошких наука у Јагодини одржана је редовна годишња Скупштина ПСЦС на којој су донете следеће одлуке

1 Усвојен је записник са Скупштине ПСЦС одржане 22.12.2014 године.

2.Усвојен је извештај Надзорног одбора ПСЦС за 2015 годину.

3.Усвојен је извештај о раду и матријално финансијском пословању ПСЦС у 2015 години

4.Донети су предлози измена чланова Нацрта статута ПСС-а

5.Донета је одлука да се према клубовима чланицама ПСЦС предузму статутарне мере по основу неизмирења обавеза (уплата годишње котизације,уплата стартнина за наступ пливача) према ПСЦС као и да се клубовима дужницима упути још једно обавештење о потреби измирења статутарних обавеза , у супротном ће се предузети мере које су предвиђене Статутом важећим Статутом ПСЦС.