13.11.2016 у Крагујевцу одржане редовна годишња Скупштина ПСЦС и Ванредна изборна Скупштина ПСЦС

Дана 13.11.2016 године у Крагујевцу у просторијама Спортског центра“ Искра“ одржана је редовна годишња Скупштина ПСЦС на којој су донете следеће одлуке:

-          Одлука о усвајању записника са редовне годишње Скупштине ПСЦС одржане 25.10.2015 године.

-          Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора ПСЦС за период 01.01.2016-29.10.2016 године.

-          Одлука о усвајању извештаја о раду и материјално финансијском пословању ПСЦС у 2016 години, у периоду (01.01.2016-29.10.2016.)

-          Одлука о упућивању обавештења Пливачком савезу Србије, градским и општинским управама из којих потичу клубови који имају дуговања према ПСЦС по основу неплаћених котизација и стартнина  из ( 2014, 2015 и 2016 године) а у циљу измирења истих.

Истога дана 13.11.2016 године након завршетка редовне годишње Скупштине ПСЦС у истом простору одржана је заказана Ванредна изборна Скупштина ПСЦС на којој су донете следеће одлуке Скупштине ПСЦС:

-          Одлука о усвајању оставке и разрешењу председника ПСЦС Матић Предрага

-          Одлука о избору Николе Данева из Крушевца на место  председника ПСЦС

-          Одлука о избору чланова У.О ПСЦС на предлог новоизабраног председника ПСЦС Николе Данева

Чланови Управног одбора ПСЦС:

 1. Никола Данев по функцији председник У.О ПСЦС
 2. Вељко Стојановић
 3. Филип Јошић
 4. Милика Радоњић
 5. Александар Терзић
 6. Станисављевић Ненад
 7. Тодосијевић Ненад
 8. Небојша Познановић
 9. Слободан Савић

 

-          Одлука о избору чланова Надзорног одбора ПСЦС на предлог новоизабраног председника ПСЦС Николе Данева

Чланови Надзорног одбора ПСЦС:

 1. Петијевић Синиша
 2. Тошић Саша
 3. Марковић Дејан

 

ЗАКАЗАНА ВАНРЕДНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА ПСЦС ЗА 13.11.2016

На основу члана 46.Статута ПСЦС, Председник ПСЦС Предраг Матић сазива Ванредну изборну Скупштину ПСЦС која ће се одржати 13.11.2016. године у Крагујевцу у просторијама Спортског центра“ Искра“ ( адреса : улица Боривоја Петровића бб. насеље Вашариште у непосредној близини затворнеих пливачких базена у Крагујевцу ) за седницу Скупштине предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Избор верификационе комисије
 2. Усвајање извештаја верификационе комисије
 3. Избор записничара и оверивача записника
 4. Констатовање и усвајање писане оставке председника ПСЦС Предрага Матића
 5. Избор изборне комисије
 6. Усвајање извештаја изборне комисије
 7. Излагање кандидата за председника ПСЦС
 8. Избор чланова УО ПСЦС
 9. Избор чланова Надзорног одбора ПСЦС

Ванредна изборна Скупштина ПСЦС одржаће се 13.11.2016. године у Крагујевцу у просторијама Спортског центра“ Искра“ ( адреса : улица Боривоја Петровића бб. насеље Вашариште у непосредној близини затворнеих пливачких базена у Крагујевцу ) почетак седнице је одмах по завршетку „Редовне годишње скупштине ПСЦС 2016 “ која је заказана у истом месту, простору и истог датума.

У Крушевцу 01.11.201године                                                                                                                                                                                                                                                    Председник ПСЦС

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Предраг Матић

СПИСАК КЛУБОВА ЧЛАНИЦА ПСЦС KOЈИ ИМАЈУ ПРАВО ГЛАСА НА ВАНРЕДНОЈ ИЗБОРНОЈ СКУПШТИНИ ПСЦС ЗАКАЗАНОЈ ЗА 13.11.2016

 

 1. Пливачки клуб“Св Никола“ Ниш
 2. Пливачки клуб „Фока“ Крагујевац
 3. Пливачки клуб“Напредак“Крушевац
 4. Пливачки клуб“Расина“ Крушевац
 5. Пливачки клуб“Црница“ Параћин
 6. Пливачки клуб“Посејдон“ Параћин
 7. Ватерполо -пливачки клуб“Краљево“ Краљево
 8. Пливачки клуб“Jагодина“Јагодина
 9. Пливачки –ватерполо клуб“Гоч“ Врњачка бања
 10. Пливачки клуб“Младост“ Лучани
 11. Пливачки клуб“Валис“ Ваљево
 12. Пливачки клуб“Слобода“ Ужице
 13. Пливачки клуб“Лесковац“Лесковац
 14. Пливачки клуб“ТД Бор“ Бор
 15. Пливачки клуб“Делфин“Шабац
 16. Пливачки клуб“Дубочица“ Лесковац
 17. Пливачки клуб“Ајкуле са Ђетиње“Ужице
 18. Пливачки клуб“Рибница“ Мионица
 19. Пливачки клуб“Младост 030“ Бор

 

СПИСАК КЛУБОВА КОЈИ НЕМАЈУ ПРАВО ГЛАСА НА ВАНРЕДНОЈ ИЗБОРНОЈ СКУПШТИНИ ПСЦС 13.11.2016 ГОДИНЕ ПО ОСНОВУ НЕАКТИВНОСТИ У СИСТЕМУ ТАКМИЧЕЊА У 2016 ГОДИНИ И НЕПЛАЋАЊА ГОДИШЊЕ КОТИЗАЦИЈЕ ЗА 2016 ГОДИНУ

1. Пливачки клуб“Јагодина 035“ Јагодина

2. . Пливачки клуб“Чачак“Чачак

3. Пливачки клуб“Чигота“ Златибор

4. Пливачки клуб“Пожега“ Пожега

5. Пливачки клуб“Стари град“ Јагодина

6. Врњачки пливачки клуб-Врњачка бања

 7. Пливачки клуб“Борац“ Чачак

 8. Пливачки клуб“Раднички“ Крагујевац

   9. Пливачки клуб „Пират“ Крагујевац

 10.Пливачки клуб“Делфин“Крагујевац

 СПИСАК КЛУБОВА КОЈИ НЕМАЈУ ПРАВО ГЛАСА НА ВАНРЕДНОЈ ИЗБОРНОЈ СКУПШТИНИ ПСЦС 13.11.2016 ГОДИНЕ ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕЊА ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ПРЕМА ПСЦС  (УПЛАТЕ ГОДИШЊИХ КОТИЗАЦИЈА 2015,2016 ) .

1. Пливачки клуб „Ниш 2005“ Ниш-
2. Пливачки клуб“Делфин 2007“Нови Пазар-2015
3. Пливачки клуб“Ужице“ Ужице-2015

4. Пливачки клуб“Олимпија“ Бор-2016

5. Пливачки клуб“Јагодина 2000“ Јагодина-2016,2015

6.Пливачки клуб „Аква 235“Јагодина-2016

 

Заказана редовна годишња Скупштина ПСЦС за 13.11.2016 године

На основу члана 45 Статута ПСЦС, Председник ПСЦС Предраг Матић сазива редовну Скупштину ПСЦС која ће се одржати 13.11.2016. године у Крагујевцу у просторијама Спортског центра“ Искра“ ( адреса : улица Боривоја Петровића бб. насеље Вашариште у непосредној близини затворнеих пливачких базена у Крагујевцу ) за седницу Скупштине предлажем следећи:  

Дневни ред:

 1. Избор радног тела /председништва/ 

  А) избор верификационе комисије

  Б) избор записничара

 2. Разматрање и усвајање извештаја верификационе комисије
 3. Разматрање и усвајање записника са редовне годишње Скупштине ПСЦС одржане 25.10.2015године.
 4. Разматрање и усвајање извештаја Надзорног одбора ПСЦС за период 01.01.2016-29.10.2016године.
 5. Разматрање извештаја о раду и материјално финансијском пословању ПСЦС у 2016години, у периоду (01.01.2016-29.10.2016.)
 6. Разматрање и одлучивање о статутарним мерама које треба предузети према клубовима чланицама ПСЦС који неизмирују дуговања према ПСЦС настала у 2014 , 2015 и 2016 години по основу уплата котизација и стартнина .
 7. Разно

 

Скупштина ће се одржати 13.11.2016године у Крагујевцу у просторијама Спортског центра Искра ( адреса : улица Боривоја Петровића бб. насеље Вашариште у непосредној близини затворнеих пливачких базена у Крагујевцу ) са почетком у 11 часова . Уз седницу домаћини из СЦ“Искра“ одржаће кратку презентацију новог спортског центра“Искра“.

Молимо делегате клубова да дођу 15 минута раније због верификације пуномоћја.

У Крушевцу 28.10.2016 године                                                                                 Председник ПСЦС     Предраг  Матић   

 

 

СПИСАК КЛУБОВА ЧЛАНИЦА ПСЦС KOЈИ ИМАЈУ ПРАВО ГЛАСА НА РЕДОВНОЈ ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ ПСЦС ЗАКАЗАНОЈ ЗА 13.11.2016

 1. Пливачки клуб“Св Никола“ Ниш
 2. Пливачки клуб „Фока“ Крагујевац
 3. Пливачки клуб“Напредак“Крушевац
 4. Пливачки клуб“Расина“ Крушевац
 5. Пливачки клуб“Црница“ Параћин
 6. Пливачки клуб“Посејдон“ Параћин
 7. Ватерполо -пливачки клуб“Краљево“ Краљево
 8. Пливачки клуб“Jагодина“Јагодина
 9. Пливачки –ватерполо клуб“Гоч“ Врњачка бања
 10. Пливачки клуб“Младост“ Лучани
 11. Пливачки клуб“Валис“ Ваљево
 12. Пливачки клуб“Слобода“ Ужице
 13. Пливачки клуб“Лесковац“Лесковац
 14. Пливачки клуб“ТД Бор“ Бор
 15. Пливачки клуб“Делфин“Шабац
 16. Пливачки клуб“Дубочица“ Лесковац
 17. Пливачки клуб“Ајкуле са Ђетиње“Ужице
 18. Пливачки клуб“Рибница“ Мионица
 19. Пливачки клуб“Младост 030“ Бор

СПИСАК КЛУБОВА КОЈИ НЕМАЈУ ПРАВО ГЛАСА НА СКУПШТИНИ ПСЦС 13.11.2016 ГОДИНЕ ПО ОСНОВУ НЕАКТИВНОСТИ У СИСТЕМУ ТАКМИЧЕЊА У 2016 ГОДИНИ И НЕПЛАЋАЊА ГОДИШЊЕ КОТИЗАЦИЈЕ ЗА 2016 ГОДИНУ.

                       1. Пливачки клуб“Јагодина 035“ Јагодина           

                       2. . Пливачки клуб“Чачак“Чачак

                       3. Пливачки клуб“Чигота“ Златибор

                       4. Пливачки клуб“Пожега“ Пожега

                       5. Пливачки клуб“Стари град“ Јагодина

                       6. Врњачки пливачки клуб-Врњачка бања

                       7. Пливачки клуб“Борац“ Чачак

                       8. Пливачки клуб“Раднички“ Крагујевац

                       9. Пливачки клуб „Пират“ Крагујевац

                       10.Пливачки клуб“Делфин“Крагујевац

 

СПИСАК КЛУБОВА КОЈИ НЕМАЈУ ПРАВО ГЛАСА НА СКУПШТИНИ ПСЦС 13.11.2016 ГОДИНЕ ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕЊА ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ПРЕМА ПСЦС  (УПЛАТЕ ГОДИШЊИХ КОТИЗАЦИЈА 2015,2016 ) .

1. Пливачки клуб „Ниш 2005“ Ниш-2016

       2. Пливачки клуб“Делфин 2007“Нови Пазар-2015

       3. Пливачки клуб“Ужице“ Ужице-2015

                 4. Пливачки клуб“Олимпија“ Бор-2016

                 5. Пливачки клуб“Јагодина 2000“ Јагодина-2016,2015

                 6.Пливачки клуб „Аква 235“Јагодина-2016